Suomussalmi Hietajärvi

Kohteen hinta 108 900

Suomussalmi Hietajärvi
Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi Suomussalmi Hietajärvi
1 / 15

Metsätila ja kaksi lomarakennuspaikkaa Suomussalmelta!

Suomussalmen Ala-Vuokin kylällä sijaitseva Hietajärven kiinteistö on noin 68,53 ha suuruinen kahdesta palstasta muodostuva metsätila. Kiinteistöstä on yhä erottamatta Ahonkankaan n. 27,2 ha kokoinen määräala, joten kiinteistön tarkka pinta-ala selviää vasta kyseisen määräalan lohkomisen jälkeen. Kiinteistö kuuluu osittain vuonna 2015 vahvistuneeseen Poutionjärven ranta-asemakaava-alueeseen. Ranta-asemakaavassa kiinteistölle on osoitettu kaksi RA-lomarakennuspaikkaa. Yhden rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 230 k-m².

Kiinteistöllä on käytönrajoituksia aiheuttavia luonto- ja suojelukohteita yhteensä 1,42 ha alueella. Käytönrajoitukset koskevat kuviota 29, joka on metsälain nojalla kokonaan suojeltu sekä kuviota 1, jossa on kolme tervahautaa, jotka tulee huomioida rakentamis- ja metsänkäsittelytoimenpiteiden yhteydessä. Lisäksi Naamajärven ranta-alue on kaavassa merkitty MY-alueeksi, jolla on sallittua suorittaa vain maisemanhoidon kannalta välttämättömiä toimenpiteitä.

Kiinteistö saa kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet yhteiseen maa-alueeseen 777-403-878-40 Heikkisenvaaran jakokunta ja rakennuspaikkojen pinta-alan suhteessa osuuden kantatilan osuuksista yhteiseen vesialueeseen 777-876-1-0 Vuokin lohkokunta. Muut osuudet myyjä pidättää itsellään.

Myytävän kohteen pinta-alasta n. 86 % on metsämaata, jossa kokonaispuuston arvioidaan olevan yhteensä n. 3 750 m². Kohde on jakautunut varsin tasaisesti eri kehitysluokkiin. Varttunutta taimikkoa on 6,5 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää 9,3 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 26,5 hehtaaria ja uudistuskypsää metsää 4,7 hehtaaria. Kasvupaikoiltaan alue on valtaosaltaan kuivahkoa kangasmetsää, jota on metsämaan pinta-alasta hieman yli puolet. Metsämaasta suotyypin kasvupaikkoja on ainoastaan 1 % pinta-alasta, mikä osaltaan helpottaa puunkorjuuta.

Suomussalmella sijaitseva Hietajärven kiinteistö on mäntyvaltainen, kaksi lomarakennuspaikkaa sisältävä monien mahdollisuuksien metsätila. Hyvä ikäluokkajakauma, lyhyet metsäkuljetusmatkat ja hyvät korjuuolosuhteet mahdollistavat kannattavan metsätalouden harjoittamisen. Vahvassa kaavassa olevat rakennuspaikat puolestaan mahdollistavat rakentamisen oman tilan maille. Kysy lisää kohteesta kiinteistönvälittäjältä!
 • kaksi lomarakennuspaikkaa
 • lyhyet metsäkuljetusmatkat
 • monipuolinen kehitysluokkajakauma

Kiinteistön nimi Kiinteistö- tunnus Tila / määräala Kokonais- pinta-ala Maapinta- ala, ha Vesipinta- ala
LisätiedotHietajärviHietajärvi777-403-0021-0003Koko kiinteistö68.53 ha68.53 ha0 ha

Suomussalmi Hietajärvi

Kiinteistön nimiHietajärvi
Kiinteistötunnus777-403-0021-0003
Tila/määräalaKoko kiinteistö
Kokonaispinta-ala68.53
Maapinta-ala68.53
Vesipinta-ala0

Sijainti

Käy tutustumassa kohteeseen!

Lähiseudun palvelut

Paikka Etäisyys Palvelut
Suomussalmi46 kmperuspalvelut

Kohteen esittely & myynti

LKV Rantamökki Oy
Vesipääskyntie 2 B
90540 OULU
puh. 0400 184 884
Petäsnoro Raimo
puh. 040 557 8487
email

 


Ota yhteys myyjään

LÄHETÄTutustu myös näihin kohteisiin

 • Kuhmo Änätti Vartiusjärvenpalsta
  Hinta 124 000 €
  Ii Karhuväinölä Kotipalsta
  Hinta 101 000 €
  Ristijärvi Matkala Matelinpalsta
  Hinta 88 200 €
 • Kuhmo Änätti Vartiusjärvenpalsta
  Hinta 124 000 €
  Ii Karhuväinölä Kotipalsta
  Hinta 101 000 €
 • Ristijärvi Matkala Matelinpalsta
  Hinta 88 200 €
www.bonvesta.fi
Suomen parhaat rantatontit ja metsätilat. UPM Bonvesta.