Hyrynsalmi Niemelä Itäsuonpalsta

Varattu

Hyrynsalmi Niemelä ItäsuonpalstaVarattu
Hyrynsalmi Niemelä Itäsuonpalsta
1 / 1

Suurehko metsäpalsta Hyrynsalmelta hyvien tieyhteyksien varrelta!

Niemelän kiinteistön Itäsuonpalsta -niminen määräala sijaitsee Laitalantien varrella Teerijärven ja Niemelänjärven välisellä alueella. Kohteelle kuuluu kuusi Luvanjärven-Niemelänjärven rantaosayleiskaavan mukaista rakennuspaikkaa, joista neljä sijoittuu Niemelänjärven rannalle ja kaksi Teerijärven rannalle. Määräalan metsät ovat kaikki lyhyen metsäkuljetusmatkan päässä kohdetta halkovasta tieverkostosta. Lisäksi Laitalantien pohjoispuolella Teerikankaalla on vanha soramonttu, jonka ympäristössä voi olla hyödyntämättömiä maa-ainesten ottomahdollisuuksia.

Kohteelle kuuluu osuus yhteisiin alueisiin Moisio-Luvan osakaskunnan yhteinen alue 105-876-1-1. Osuus luovutetaan tonttien pinta-alan suhteessa kiinteistön perusosuudesta. Myyjä pidättää itsellään kaikki muut kiinteistölle kuuluvat yhteisalueosuudet.

Kohteella on kolme pienialaista metsänkäsittelyyn vaikuttavaa metsälain tärkeää elinympäristöä. Kaavamääräyksissä alue on rakennuspaikkoja lukuun ottamatta maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jonka metsänkäsittelyä ei ole rajoitettu kaavamääräyksissä.

Määräalan pinta-alasta n. 146 ha on luokiteltu metsämaaksi, jonka kokonaispuusto on n. 18 130 m³ eli keskimäärin 124 m³/ha. Valtaosa metsämaasta, eli n. 102 ha, on hyvän arvokasvun omaavaa varttunutta kasvatusmetsää. Eri-ikäisiä taimikoita kohteella on n. 16 ha, nuorta kasvatusmetsää n. 21 ha ja uudistuskypsää metsää n. 7 ha. Noin 2/3 kokonaispuustosta on mäntyä ja loppuosan ollessa kuusta sekä koivua. Metsämaan pinta-alasta noin puolet on kangasmaata ja puolet suota.

Itäsuonpalsta on kasvatusmetsiin sijoittavalle sopiva kohde. Lyhyet metsäkuljetusmatkat sekä sijainti yleisen tien varrella antavat hyvän pohjan kestävän ympärivuotisen metsätalouden harjoittamiselle. Ota yhteys kiinteistönvälittäjään ja varaa omaksesi jo tänään!
  • hyvä arvokasvu
  • lyhyet metsäkuljetusmatkat
  • yleisen tien varrella

Kiinteistön nimi Kiinteistö- tunnus Tila / määräala Kokonais- pinta-ala Maapinta- ala, ha Vesipinta- ala
LisätiedotNiemeläNiemelä105-403-0083-0000Määräala161.2 ha161.2 ha0 ha

Hyrynsalmi Niemelä Itäsuonpalsta

Kiinteistön nimiNiemelä
Kiinteistötunnus105-403-0083-0000
Tila/määräalaMääräala
Kokonaispinta-ala161.2
Maapinta-ala161.2
Vesipinta-ala0

Sijainti

Käy tutustumassa kohteeseen!

Lähiseudun palvelut

Paikka Etäisyys Palvelut
Hyrynsalmi19 kmperuspalvelut

Kohteen esittely & myynti

LKV Rantamökki Oy
Vesipääskyntie 2 B
90540 OULU
puh. 0400 184 884
Petäsnoro Raimo
puh. 040 557 8487
email

 


Ota yhteys myyjään

LÄHETÄTutustu myös näihin kohteisiin

  • Pyhäntä Sainila
    Hinta 432 600 €
  • Pyhäntä Sainila
    Hinta 432 600 €
www.bonvesta.fi
Suomen parhaat rantatontit ja metsätilat. UPM Bonvesta.