Paltamo Puikkokoski

Tarjouskauppa

Paltamo Puikkokoski
Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski Paltamo Puikkokoski
1 / 14

Männiköitä Paltamon Puikkokoskella

Puikkokosken kookkaasta metsätilasta myydään nyt noin 1 607 hehtaarin suuruinen määräala. Tämän kohteen saavutettavuus on erinomainen, sillä myytävä määräala sijaitsee Kontiomäellä valtateiden 5 ja 22 risteyskohdassa. Hyväkuntoinen, kattava metsätieverkko mahdollistaa kustannustehokkaan metsätalouden harjoittamisen ympäri vuoden.

Tällä vaihtelevailmeisellä myyntikohteella metsämaan osuus maapinta-alasta on noin 87 %. Ravinteisuudeltaan männyn kasvatukseen hyvin sopivien kuivahkojen kankaiden osuus on suurin, mutta kohteella on myös paremman ravinteisuuden tuoreita kankaita liki 240 ha.

Paltamon Puikkokosken puusto on alueelle tyypillisesti mäntyvaltainen. Kuusen osuus kohteen puustosta on kuitenkin peräti 23 %. Puolet puustosta on varttuneissa kasvatusmetsissä ja yli viidennes uudistuskypsissä metsissä. Taimikoiden osuus on neljännes metsämaan pinta-alasta. Valtaosa taimikoista on varttuneessa kehitysvaiheessa, jolloin niiden keskipituus on jo yli 1,3 m.

Tämän kohteen kestävä hakkuusuunnite painottuu uudistushakkuisiin koko laskentajakson ajan. Vasta laskentajakson viimeisellä viisivuotiskaudella harvennusten määrä kasvaa ollen siinä vaiheessa noin puolet vuotuisesta kertymästä. Laskennallinen kasvu näissä Oulujärven vaikutuspiirissä olevissa metsissä on 2,8 m³/ha/vuosi. Hakkuupoistuma suunnitejakson ensimmäisellä viisivuotiskaudella on puolestaan 1,8 m³/ha/vuosi.

Luettelo Kainuun maakuntakaava 2020:ssä alueelle kohdistetuista kaavamerkinnöistä löytyy oheisesta esitteestä. Merkinnöistä ei aiheudu merkittävää haittaa metsätalouden harjoittamiselle eikä alueella ole voimassa yksityiskohtaisia kaavoja.

Paltamon Puikkokosken myyntikohde rajoittuu virkistysmahdollisuuksiltaan arvokkaan Miesjoen lisäksi muutamaan pieneen järveen ja lampeen, joilla ei ole kaavoituksellista arvoa. Pienialaisia metsälakikohteita myyntikohteelta on kartoitettu yhteensä noin 13 ha:n alueella. Tämän lisäksi kaksi erillistä pohjavesialuetta ulottuu myytävälle määräalalle noin 63 hehtaarin alalla.
Myyjä pidättää tällä kohteella kaikki osuudet yhteisiin.

Liitetiedostona olevasta myyntiesitteestä löydät tarkemmat tiedot esimerkiksi Puikkokosken metsien rakenteesta ja hakkuusuunnitteesta. Tarkat metsävaratietoraportit, kiinteistörekisteriotteet, vuokrasopimukset ja muu kohdetta koskeva materiaali on saatavissa toisella tarjouskierroksella.
  • kokonaispuusto 132 697 m³
  • vuotuinen kasvu 2,8 m³/ha
  • 20 vuoden kestävä hakkuusuunnite 51 000 m³

Kiinteistön nimi Kiinteistö- tunnus Tila / määräala Kokonais- pinta-ala Maapinta- ala, ha Vesipinta- ala
LisätiedotPuikkokoskiPuikkokoski578-405-0068-0004Määräala1607.38 ha1607.17 ha0.2 ha

Paltamo Puikkokoski

Kiinteistön nimiPuikkokoski
Kiinteistötunnus578-405-0068-0004
Tila/määräalaMääräala
Kokonaispinta-ala1607.38
Maapinta-ala1607.17
Vesipinta-ala.2

Sijainti

Käy tutustumassa kohteeseen!

Lähiseudun palvelut

Paikka Etäisyys Palvelut
Paltamo25 kmperuspalvelut
Kajaani35 kmmonipuoliset palvelut

Kohteen esittely & myynti

UPM Maankäyttö Itä-Suomi
Kaukaankatu 30
53200 LAPPEENRANTA
Väisänen Riitta
puh. 0400 546 690
email

 


Ota yhteys myyjään

LÄHETÄTutustu myös näihin kohteisiin

www.bonvesta.fi
Suomen parhaat rantatontit ja metsätilat. UPM Bonvesta.