Vaala Ahmala ja Siirakangas

Myyty

Vaala Ahmala ja SiirakangasMyyty
Vaala Ahmala ja Siirakangas
1 / 1

Mahdollisuuksien metsäpalsta Oulujoen törmiltä Vaalasta!

Tämä myyntikohde koostuu Ahmalan kiinteistöstä erotettavasta noin 36,3 hehtaarin suuruisesta määräalasta sekä Siirakankaan kiinteistön n. 2,2 ha kokoisesta erillispalstasta. Palstat rajoittuvat toisiinsa ja kohteelle on tieyhteys etelän suunnasta Jylhämäntieltä. Kohteelta on matkaa Vaalan kirkonkylälle ainoastaan n. 6 km!

Myyntikohteella on voimassa Oulujokivarren rantaosayleiskaava, jossa alueelle on määritetty Siirakankaan määräalan kannalta erikoinen kaavoitustilanne. Siirakankaalla on kaavassa loma-asuntoalueeksi osoitettua RA-aluetta siten, että myyntikohteeseen kuuluu puolikas kolmen enintään 165 k-m² rakennusoikeudella varustetun loma-asunnon rakennusmahdollisuudesta. Toinen puolikas jokaisen kolmen rakennuspaikan rakennusoikeudesta on sijoitettu Siirakankaasta myytävän määräalan ja Oulujoen välissä olevalle maa-alueelle, joka ei ole UPM:n omistuksessa. Mikäli rakennusoikeutta halutaan hyödyntää, tulee asia siis sopia ranta-alueen omistajan kanssa. Vaihtoehtona on joko laatia käyttöoikeussopimus tai ostaa puolikkaat tontit rannan omistajalta. Ahmalan määräalan puoleinen alue kohteesta on kaavassa osoitettu metsätalouskäyttöön M- ja MU-kaavamerkinnöin. Kohteella ei ole luonto- tai suojelukohteita, jotka rajoittaisivat metsänkäsittelyä. Yhteisten alueiden osuudet eivät sisälly määräalakauppaan.

Kohteen pinta-alasta n. 32,9 ha luokitellaan metsämaaksi loppualan ollessa metsäteitä, kitumaata ja rantatonttialuetta. Metsämaan kokonaispuustoksi on arvioitu n. 1 250 m³ eli keskimäärin vajaat 40 m³/ha. Yli puolet kohteen pinta-alasta on varttuneita taimikoita, joihin on jo valtaosin suoritettu ensimmäiset taimikonhoitotoimenpiteet. Loppuosa metsämaasta on hyvän arvokasvun tuottavia nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Loma-asuntoalueeksi soitetulla Siirakankaan alueella on poikkeuksellisen järeä puusto, joka on haluttaessa hyödynnettävissä metsätalouskäytössä.

Myytävän kohteen rantoja pitkin kulkee myös vanha Oulujoen käyttöhistoriasta kertova luontopolkuverkosto, josta ei ole enää voimassaolevaa vuokrasopimusta ja joka vaikuttaa olleen ilman ylläpitoa jo pidemmän aikaa. Oulujoen läheisyys, kaavan tuomat monet mahdollisuudet sekä hoidetut taimikot tekevät metsänkasvatuksesta todella antoisaa. Ota yhteys kohteen myyjään ja varaa omaksesi!
 • kolme puolikasta lomatonttia
 • hoidetut taimikot
 • hyvät kulkuyhteydet

Kiinteistön nimi Kiinteistö- tunnus Tila / määräala Kokonais- pinta-ala Maapinta- ala, ha Vesipinta- ala
LisätiedotSiirakangasSiirakangas785-404-0092-0002Määräala2.2 ha2.2 ha0 ha

Vaala Ahmala ja Siirakangas

Kiinteistön nimiSiirakangas
Kiinteistötunnus785-404-0092-0002
Tila/määräalaMääräala
Kokonaispinta-ala2.2
Maapinta-ala2.2
Vesipinta-ala0
LisätiedotAhmalaAhmala785-404-0093-0046Määräala36.3 ha36.3 ha0 ha

Vaala Ahmala ja Siirakangas

Kiinteistön nimiAhmala
Kiinteistötunnus785-404-0093-0046
Tila/määräalaMääräala
Kokonaispinta-ala36.3
Maapinta-ala36.3
Vesipinta-ala0

Sijainti

Käy tutustumassa kohteeseen!

Lähiseudun palvelut

Paikka Etäisyys Palvelut
Vaala6 kmperuspalvelut

Kohteen esittely & myynti

Suomen Metsäkiinteistöt Ky LKV
Siemenpuuntie 12
90420 OULU
puh. 040 572 5914
Kouva Markku
puh. 040 572 5914
email

 


Ota yhteys myyjään

LÄHETÄTutustu myös näihin kohteisiin

 • Paltamo Norssiniemi Kataikonpalsta
  Hinta 71 700 €
  Hyrynsalmi Tuomivaara Kellovaaranpalsta
  Hinta 55 500 €
  Sotkamo Timola Ulkopalsta
  Hinta 75 700 €
 • Pyhäntä Koskela Metsäpalsta
  Hinta 59 300 €
  Pudasjärvi Uutala
  Hinta 60 700 €
  Hyrynsalmi Niemelä Heinosenpalsta
  Hinta 65 500 €
 • Paltamo Norssiniemi Kataikonpalsta
  Hinta 71 700 €
  Hyrynsalmi Tuomivaara Kellovaaranpalsta
  Hinta 55 500 €
 • Sotkamo Timola Ulkopalsta
  Hinta 75 700 €
  Pyhäntä Koskela Metsäpalsta
  Hinta 59 300 €
 • Pudasjärvi Uutala
  Hinta 60 700 €
  Hyrynsalmi Niemelä Heinosenpalsta
  Hinta 65 500 €
www.bonvesta.fi
Suomen parhaat rantatontit ja metsätilat. UPM Bonvesta.