Pudasjärvi Niskasaari Korpijoki

Kohteen hinta 40 700

Pudasjärvi Niskasaari Korpijoki
Pudasjärvi Niskasaari Korpijoki Pudasjärvi Niskasaari Korpijoki Pudasjärvi Niskasaari Korpijoki Pudasjärvi Niskasaari Korpijoki Pudasjärvi Niskasaari Korpijoki
1 / 5

Rantatontti ja metsäpalsta Pudasjärven Korpijoen kuohujen ääreltä!

Niskasaaren kiinteistön Korpijoen määräala on noin 7,6 ha kokoinen kokonaisuus, johon kuuluu yksi Korpijoen ranta-asemakaavan mukainen rakennuspaikka sekä Puolangantien ja Korpijoen väliin jäävä metsäalue. Kohteella on Korpijoen rantaviivaa noin 650 metriä.

Määräalalla on täydellisessä toimenpidekiellossa olevia luontokohteita yhteensä n. 0,4 ha alueella. Nämä alueet koostuvat metsälain nojalla suojellusta purosta, lähteestä sekä rantahetteiköstä. Kaavassa alueen metsän on määritetty maa- ja metsätalousalueeksi, jolla suositellaan noudatettavaksi rantametsien metsänhoitosuosituksia.

Myytävä määräala saa kaavan mukaisen rantarakennuspaikan pinta-alan suhteessa osuuden kantakiinteistön perusosuudesta Korpisenperän jakokunnan järvivesiin 615-405-876-9. Myyjä pidättää itsellään osuudet muihin yhteisiin osuuksiin.

Määräalan pinta-alasta on metsämaata yhteensä n. 6,0 ha, jossa kokonaispuusto on n. 940 m³. Loppuala määräalasta, n. 1,7 ha, koostuu metsätiestä, rantatonttialueesta sekä sähkölinja-alueesta. Kasvupaikoiltaan metsämaa on valtaosaltaan melko rehevää tuoretta kasvupaikkatyyppiä, kuivahkon kasvupaikan ollessa vähemmistössä. Kohteen metsämaasta n. 30 % on varttuneen kehitysluokan männikkövaltaisia kasvatusmetsää, jossa keskipuusto on n. 125 m³/ha. Loppu 70 % metsämaasta on kehitysluokaltaan uudistuskypsäksi luokiteltua, pääosin kuusivaltaisia metsää, jossa keskipuusto on n. 165 m³/ha.

Niskasaaren kiinteistön Korpijoen määräala on erinomainen kohde henkilölle, joka etsii varttuneita metsiköitä ja hyvien kulkuyhteyksien ääressä sijaitsevaa lomarakennuspaikkaa. Kohteeseen kuuluvalle rakennuspaikalle saa kaavamääräyksien mukaisesti rakentaa lomarakennuksen, talousrakennukset ja saunan. Kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m². Ota yhteys kohdetta myyvään kiinteistönvälittäjään ja varaa omaksesi!
  • lomarakennuspaikka ja metsäpalsta
  • varttuneita metsiä
  • Korpijoen rantaa

Kiinteistön nimi Kiinteistö- tunnus Tila / määräala Kokonais- pinta-ala Maapinta- ala, ha Vesipinta- ala
LisätiedotNiskasaariNiskasaari615-405-0065-00037.6 ha7.6 ha0 ha

Pudasjärvi Niskasaari Korpijoki

Kiinteistön nimiNiskasaari
Kiinteistötunnus615-405-0065-0003
Kokonaispinta-ala7.6
Maapinta-ala7.6
Vesipinta-ala0

Sijainti

Käy tutustumassa kohteeseen!

Lähiseudun palvelut

Paikka Etäisyys Palvelut
Pudasjärvi45 kmperuspalvelut
Puolanka43 kmperuspalvelut

Tietoa ympäristöstä

Kohteen esittely & myynti

Suomen Metsäkiinteistöt Ky LKV
Siemenpuuntie 12
90420 OULU
puh. 040 572 5914
Kouva Markku
puh. 040 572 5914
email

 


Ota yhteys myyjään

LÄHETÄTutustu myös näihin kohteisiin

  • Paltamo Ahola
    Hinta 36 100 €
  • Paltamo Ahola
    Hinta 36 100 €
www.bonvesta.fi
Suomen parhaat rantatontit ja metsätilat. UPM Bonvesta.