Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara

Tarjouskauppa

Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara
Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara
1 / 18

Kasvatusmetsiä Kajaanin eteläosissa

Tämä myyntikohde koostuu Loutevaaran metsätilasta ja Rahikkalan kiinteistöstä myytävästä määräalasta. Kohteen kokonaispinta-ala on noin 1 766 hehtaaria ja myytävä alue sijaitsee Kajaanin eteläosissa 5-tien läheisyydessä. Metsätilojen tieverkko on kattava ja pääosin erinomaisessa kunnossa peruskunnostuksen jälkeen.

Metsämaan osuus maapinta-alasta on 82 %. Kivennäismaiden osuus tästä on 70 %. Kasvupaikat Rahikkalassa ja Loutevaarassa ovat varsin ravinteikkaita. Tuoreita kankaita ja vastaavia turvemaiden kasvupaikkoja onkin neljännes metsämaan pinta-alasta.

Myyntikohteen puustosta peräti 77 % on varttuneissa kasvatusmetsissä, joita metsämaan pinta-alasta on yli puolet. Taimikoiden osuus kohteella on vain noin 5 %.

Tällä kohteella on runsaasti harvennusmahdollisuuksia. Niinpä Loutevaaran ja Rahikkalan kestävä hakkuusuunnite onkin kahdenkymmenen vuoden suunnitejakson alussa harvennuspainotteinen. Tämän jälkeen hakkuupinta-alat pienentyvät, mutta uudistushakkuiden määrä kasvaa. Laskennallinen kasvu näissä eteläisen Kainuun metsissä on 4,3 m³/ha/vuosi. Hakkuupoistuma suunnitejakson ensimmäisellä viisivuotiskaudella on peräti 5,1 m³/ha/vuosi.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssä myytävä alue on kokonaisuudessaan merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), eikä myyntikohteella ole voimassa yksityiskohtaista kaavaa.

Myytävän alueen rajoittuminen kolmen kilometrin matkalta Loutejokeen lisää kohteen virkistysarvoa. Pienialaisia metsälakikohteita myyntikohteelta on kartoitettu yhteensä noin 24 ha:n alueella. Muita viranomaisten asettamia suojelumääräyksiä kohteeseen ei sisälly.

Osuudet yhteisiin siirtyvät tämän kohteen kaupassa oheisessa esitteessä kuvatulla tavalla.

Liitetiedostona olevasta myyntiesitteestä löydät tarkemmat tiedot esimerkiksi Rahikkalan ja Loutevaaran maaperästä ja puustosta sekä siitä, miten osuudet yhteisiin siirtyvät kiinteistökaupassa. Tarkat metsävaratietoraportit, kiinteistörekisteriotteet, vuokrasopimukset ja muu kohdetta koskeva materiaali on saatavissa toisella tarjouskierroksella.
  • kokonaispuusto 200 597 m³
  • vuotuinen kasvu 4,3 m³/ha
  • 20 vuoden kestävä hakkuusuunnite 104 200 m³

Kiinteistön nimi Kiinteistö- tunnus Tila / määräala Kokonais- pinta-ala Maapinta- ala, ha Vesipinta- ala
LisätiedotRahikkalaRahikkala205-405-0052-0000Määräala1013.39 ha1013.189 ha0.2 ha

Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara

Kiinteistön nimiRahikkala
Kiinteistötunnus205-405-0052-0000
Tila/määräalaMääräala
Kokonaispinta-ala1013.39
Maapinta-ala1013.189
Vesipinta-ala.2
LisätiedotLoutevaaraLoutevaara205-405-0009-0039Koko kiinteistö753.56 ha753.56 ha0 ha

Kajaani Rahikkala ja Loutenvaara

Kiinteistön nimiLoutevaara
Kiinteistötunnus205-405-0009-0039
Tila/määräalaKoko kiinteistö
Kokonaispinta-ala753.56
Maapinta-ala753.56
Vesipinta-ala0

Sijainti

Käy tutustumassa kohteeseen!

Lähiseudun palvelut

Paikka Etäisyys Palvelut
Kajaani32 kmkaupungin kattavat palvelut

Kohteen esittely & myynti

UPM Maankäyttö Itä-Suomi
Kaukaankatu 30
53200 LAPPEENRANTA
Väisänen Riitta
puh. 0400 546 690
email

 


Ota yhteys myyjään

LÄHETÄTutustu myös näihin kohteisiin

www.bonvesta.fi
Suomen parhaat rantatontit ja metsätilat. UPM Bonvesta.