Etusivu / Joulukalenterin 2018 säännöt ja rekisteriseloste

-Kohdehaku
  • - 000 €
  • -

Joulukalenterin 2018 säännöt ja rekisteriseloste

Arvonnan säännöt: 


1. Järjestäjä 

UPM-Kymmene Oyj Metsä, Åkerlundinkatu 11 B, PL 85, 33101 TAMPERE 


2. Osallistumisaika

Osallistumisaika 30.11.-24.12.2018. 


3. Osallistuminen 

Arvontaan osallistutaan bonvesta.fi -sivustolla etsimällä myyntikohteiden joukosta oikea myyntikohde, jolta löytyy kyseisen päivän joulukalenteriluukku.

4. Palkinto

Oikein vastanneiden kesken arvomme päivittäin yhden palkinnon. Lisäksi neljänä päivänä on arvonnan voittajalle luvassa lisäpalkinto. 


5. Arvontakäytäntö

Palkinto oikein vastanneiden kesken arvotaan aina seuraavana arkipäivänä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse.

6. Voittajien julkistus

Voittajien nimet julkaistaan UPM Bonvestan Joulukalenteri -sivustolla.

7. Palkintojen toimitus

Palkinto toimitetaan voittajalle postitse annettuun osoitteeseen. 


8. Julkisuus

Osallistumalla UPM Bonvestan Joulukalenteri -kilpailuun osanottaja myöntää UPM-Kymmene Oyj Metsälle oikeuden julkaista hänen nimensä, sekä käyttää niitä internetsivuillaan, painotuotteissa ja muussa viestinnässä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

9. Osallistumiskelpoisuus

 Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien kilpailun suunnittelijat ja julkaisija.


10. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä
mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa UPM-Kymmene Oyj
Metsän, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen
osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka
aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon
lunastamisesta tai käyttämisestä. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi eikä muuhun tavaraan. Järjestäjä
pidättää oikeuden muuttaa kesken kilpailun sääntöjä ja palkintoja.


11. Kilpailusääntöjen sitovuus

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.


Rekisteriseloste:


1. Rekisterin pitäjä

UPM- Kymmene Oyj Metsä, PL 85, Åkerlundinkatu 11 B, 33101 Tampere Puh. 0204 16 121

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Markkinointiasiantuntija Kiia Pellinen, puh. 040 663 2306

 3. Rekisterin käyttötarkoitus

Arvontalomakkeella ilmoittamanne tiedot tallennetaan UPM Bonvestan markkinointirekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään tämän kilpailusivuston arvontaan osallistuneen suostumuksella UPM Bonvestan markkinointiin. Jos vastaat kieltävästi suoramarkkinointilupaan, antamiasi yhteystietoja käytetään vain arvontaan liittyviin tarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköpostiosoite ja suostumus UPM Bonvestan toimesta tapahtuvaan suoramarkkinointiin kohdassa 3 mainituilla tavoilla.

 5. Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään, eikä niitä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään ainoastaan digitaalisessa muodossa. Se on suojattu tavanomaisin tietoturvatoimenpitein.

 7. Rekisteristä eroaminen

Rekisteristä voi erota lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen
maankaytto@upm.com tai lähettämällä pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

UPM- Kymmene Oyj Metsä,
UPM Bonvesta kohdepalvelu

PL 85, 33101 TAMPERE

8. Tarkastusoikeus

Sinulla on mm. oikeus saada tieto henkilötiedoista, joita UPM on sinusta kerännyt. Halutessasi voit käyttää oikeuksia olemalla yhteydessä osoitteeseen privacy@upm.com.


Takaisin Joulukalenteriin >>